ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ครูหมีอยากเข้าป่า

วันนี้มาเล่านิทานให้ฟัง เรื่อง เรือข้ามฟาก

by on ก.ย..03, 2010, under ครูหมีอยากเข้าป่า

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่กลางทะเล ในเกาะเล็กๆ มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 200 คน โดยปกติ คนในเกาะก็มีความสุขกับชีวิตประจำวันเป็นปกติ ตื่นนอน หาข้าวกิน เดินเล่น หาอะไรทำไปวันๆ พอหมดวันก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันใหม่ใช้ชีวิตแบบเดิม จริงๆคนในหมู่บ้านเหล่านี้ก็ไม่ได้เดือนร้อนอะไร สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แค่ต้องการอาหารประทั่งไปวันๆ แค่นั้นเอง จนแก่เฒ่าและตายไปแค่นั้นเอง

แต่แล้ววันหนึ่ง คนในหมู่บ้านก็ได้รู้ว่า อีกฝั่งหนึ่งของทะเลแห่งนี้ มีเมืองที่ใหญ่โตมากกว่านี้รออยู่ ที่นั้นมีทั้งอาหารแปลกๆ ของเล่นแปลกๆ คนแปลกๆ ตึกรามบ้านช่องที่แปลกๆ และชีวิตที่แสนศิวิลัยอยู่ คนบางกลุ่มจึงพยายามข้ามไปอีกฝั่ง แต่ไม่รู้ว่าจะไปให้ถึงอีกฝั่งอย่างไง เพราะว่าไปไม่ถูก และไม่รู้วิธีไป

อยู่มาวันหนึ่งมีคนจากอีกฟาก ข้ามมาที่เกาะแห่งนี้ และบอกวิธีข้ามไปอีกฝั่ง คนในหมู่บ้านบางคนเลยต้องการที่จะข้ามไปอีกฝั่ง เลยมาถาม คนที่มาจากอีกฟากว่า จะข้ามไปได้อย่างไง คนอีกฟากเลยบอกวิธีการข้ามไปอีกฟาก ว่ามันไกลนะ ใช้เวลาในการข้าม ถึง 3 ปีเลยที่เดียว ข้ามไปแล้วที่ฝั่งนั้นเป็นหน้าผาสูงชันอีก ต้องใช้เวลาปีนขึ้นหน้าผานั้นอีก 4 ปี แถมเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนแล้ว ยังต้องเจอที่โล่งต้องเดินเท้าไปอีกเป็นปีเลย ถ้าเดินไปถูกทาง ก็สามารถไปถึงตัวเมืองได้ แต่ถ้าเดินไปผิดทาง อาจจะหลงอยู่กลางทางแล้วแล้วไปไม่ถึงเมืองนั้นอีก

(continue reading…)

3 Comments more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...