ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ครูหมีสอนศิลปะ

ศิลปะสื่อผสม?

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

การสร้างสรรค์งานสื่อผสมจากเศษวัสดุ ภายใต้หัวข้อ “โบราณสถานแห่งจังหวัดลพบุรี” ได้ที่ 3

ศิลปะ หมายถึงอะไร?
ศิลปะสื่อผสม หมายถึงอะไร?
สื่อผสม หมายถึงอะไร?
ความงาม ความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงอะไร?
เตรียมตัวค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้เด็กๆ ในปีการศึกษาต่อไป

หัวข้อนี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

บทความและเอกสารอ้างอิง “สื่อผสม (Mixed Media Art)”

สื่อผสม (Mixed Media Art) คำว่า ศิลปะสื่อประสม หรือ ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานทำให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุจากพืช สัตว์ และแร่ วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น

สื่อผสม (Mixed media art) เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสมอาจมี ๒ ลักษณะ เป็น ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ ก็ได้

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
– เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 20 คะแนน
– ความประณีต/ความสวยงาม 20 คะแนน
– ความสอดคล้องของงานกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
– ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบ 20 คะแนน

ค้นหาความหมายของคำว่า ศิลปกรรมสื่อผสม อ้างอิงจาก http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/862
ปิดความเห็น บน ศิลปะสื่อผสม? more...

โมเดลโคก หนอง นา

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

วีดิโอนำเสนอชุดนี้เรื่อง โมเดล โคก หนอง นา เป็นการแข่งขันในการทำโมเดล

ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในปีนี้จึงได้ทำการเข้าร่วมการแข่งขันต่อซึ่งแบบในปีนี้ ใช้เป็นแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ซึ่งปีที่ผ่านมาใช้แบบ 1 ไร่ ทำให้พื้นที่ในการทำแบบนั้นค่อนข้างเล็ก เลยเลือกที่จะทำใหญ่ขึ้น โดยใช้ scale 1:200 ในการทำ…..ปัญหาแรกที่พบเลยคือ แบบต่างๆจะเล็กมาก….ระดับมิลลิเมตร ไม่เหมือน ของปีที่แล้วที่ใช้ขนาด 1 ไร่ เลยใช้ scale 1:100 ซึ่งยังอยู่ในระดับ เซนติเมตรเป็นส่วนมาก…..แต่ก็ท้าทายไปอีก

งานทั้งหมด และตลอดมา ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่เคยลงมือทำให้เด็กเลย ทุกอย่างเป้นฝีมือเด็ก 100% ผมแค่มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ให้เพื่อความภาคภูมิใจของเค้า ผลงานชึ้นนี้ก็เช่นกัน ในปีนี้ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ที่ 2) แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย ตามคำแนะนำของกรรมการคือ เรายังอธิบายไม่ละเอียดพอเท่ากับทีมที่ได้ที่ 1 น่าเสียดายจริงๆครับ เชิญชมได้เลยครับ

ปิดความเห็น บน โมเดลโคก หนอง นา more...

ทีมงานคุณภาพ

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

วีดิโอนำเสนอนี้ ส่งประกวดในการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การจัดการโควิดในชุมชนของฉัน

จากหัวข้อ ครูและนักเรียนแกนนำได้ไตร่ตรองออกมาแล้วว่า คำว่า “ชุมชนของฉัน” นั้น คำว่า ชุมชน ตามความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน (น.) หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน.

และจากบทความอื่นๆ ที่ค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้จำกัดความไว้ว่า โดยสรุปได้ว่า ชุมชน คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันขนาดเล็ก มีพื้นฐานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พื้นที่และใช้ชีวิตส่วนมากในการอยู่รวมกัน เมื่อรวมกับคำว่า “ฉัน” ทำให้นึกถึง วิถีชีวิตของตัวเรา (เด็กนักเรียน) ที่ใช้ชีวิตส่วนมากในโรงเรียนมากกว่า 70% (จ-อา) เมื่อตีความจากโจทย์ที่ให้มาคือ “การจัดการโควิดในชุมชนของฉัน” จึงสรุปออกมาได้คือ

การควบคุม ดูแล ป้องกัน ปฎิบัติตนในการใช้ชีวิตในโรงเรียน(ชุมชน)ของฉัน

เมื่อได้แนวความคิดมาแล้ว เด็กๆ ก็ได้ลงมือทำ โดยการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราจะต้องพบเจอเฝ้าระวัง ป้องกัน ในการใช้ชีวิตที่โรงเรียน จนออกมาเป็นวีดิโอชุดนี้

ในการทำงานนี้คือการทำงานแบบ Production เต็มรูปแบบของเด็กๆ โดยมีผมเป็น Producer ดูแลและอำนวยการผลิต เริ่มตั้งแต่การคิด Concept , Pre-Production , Storyboard , Blockshot , Production และ Post-Production ซึ่งตอนทำสนุกสนานกันมากเลย และที่ไม่คาดคิดคือ การทำงานในขั้นตอนของ Post-Production นั้นเด็กๆ ทำกันได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้ง Director (ฟ้า) Director of Photography (มด) Continuity (ปิ่น) Art Director (ปลื้ม) Editor (ปิ่น) Motion Graphic (กัส เซล) และ Actor (แอ้ม น้อยหน่า กิม) ที่ช่วยกันขนของและจัดฉากอย่างพร้อมเพียง ผมไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนอกจาก ช่วยดูในส่วนของ Post ว่าต้องเพิ่ม ลด อะไรแค่นั้นเอง กล้าพูดได้เลยครับว่าทุกอย่างใน วีดิโอนี้ ฝีมือเด็กล้วนๆ 100% ประทับใจมากครับ นี้คือทีมในฝันเลย ขอบคุณเด็กๆมากนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะได้ที่ 2 ก็ตามฮ่าๆๆๆ แต่ครูเชื่อว่า วีดิโอนี้มีคุณค่ามากในด้านการสื่อสารไปถึง “วิถีชีวิตในชุมชนของฉัน” ขอบคุณเด็กๆ ทุกคนครับ

ปิดความเห็น บน ทีมงานคุณภาพ more...

การแข่งขัน?

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

ซ้อมกันมา 15 วันเต็ม ขอบคุณเด็กๆทุกคนครับวันนี้คงเหนื่อยกันมาก วันนี้คงได้ประสบการณ์ที่ดีของโลกแห่งการแข่งขันสมหวังผิดหวังบ้าง รางวัลเป็นของตอบแทนที่ได้มามากกว่าคือประสบการณ์ ใครทำใครได้ใครตั้งใจได้เรียนรู้

ปิดความเห็น บน การแข่งขัน? more...

เรื่องของดินสอ ปากกา

by on มิ.ย..14, 2020, under ครูหมีสอนศิลปะ

ดินสอ ปากกาในการเรียนศิลปะสมัยนี้นั้นมีคุณภาพที่ดีมาก สามารถสร้างสรรค์งานระดับคุณภาพๆได้เลยแต่ราคาก็สูงตามไปด้วย คนที่เรียนศิลปะส่วนมากจะหวงมากกับพวกดินสอปากกาของตัวเอง มาดูกันครับว่ามีแบบไหนบ้าง

ในภาพยังขาดระดับ EE อีกสำหรับวาดภาพ

อันดับแรกดินสอดำ มีตั้งแต่แท่งละบาทสองบาทไปจนแท่งละเกือบร้อย ยิ่งใส้ดินสอมีความเข้มมากเท่าไร ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งแพง และห้ามทำร่วงเด็ดขาดไม่งั้นแตกทั้งแท่ง…ทิ้งอย่างเดียว

ความเข้มของแต่ละระดับ

แต่ละเบอร์ก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่นตระกูล *H ทั้งหลายเหมาะสำหรับการร่างภาพ และงานที่ต้องใช้เขียนและลบบ่อยๆ เช่นงาน วาดภาพเชิงสถาปัตยกรรม ที่ต้องแก้ไขลายเส้นบ่อยๆ ลบแล้วสะอาดนั้นเอง

ส่วนพวกตระกูล *B และ EE นั้นเหมาะกับการวาดภาพลายเส้น ใช้แรเงา หรือการลงเส้นที่ต้องการความเข้มมากขึ้น ลบแล้วจะมีรอยอยู่ต่อ ต้องใช้ยางลบเกรดดีๆ มาลบถึงจะสะอาดได้ บ้านเราไม่ต่อยมีขายด้วยยางลบก้อนของงานวาดภาพลายเส้นโดยเฉพาะหาซื้อยากมีแต่ระดับกลางๆให้ใช้กัน

ดินสอแบบอื่นๆ ในภาพด้านบนซ้ายนั้นคือยางลบก้อนสำหรับลบรอยที่ดำมากๆ

สำหรับพวกที่จะเรียกว่าดินสอคงไม่ได้นั้นคือพวก แท่งถ่าน เกยอง หรือดินสอสีขาว ที่ใช้วาดภาพ ในปัจจุบันก็ลดความนิยมลงไป เหลือแต่เฉพาะนักศึกษาและศิลปินที่จะใช้ในกานสร้างสรรค์งานเท่านั้น เพราะแพงและหาซื้อยาก ถามว่าทำไมต้องใช้ให้มันของหายากด้วยละ ตอบง่ายๆเลยก็เพราะเวลาวาดด้วยของมีคุณภาพมันจะให้ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานอีกอารมณ์นึงเลยครับ ลองซื้อหามาลองใช้กันดูครับ

ดินสออีกชนิดหนึ่งที่เรียกกันจนติดปากว่าสีไม้ จริงๆต้องเรียกว่าดินสอสี

จบเรื่องของดินสอ ไว้บทความต่อไปจะมาเล่าเรื่อง ของ พู่กันต่อครับ

ครูหมีสอนศิลปะ 14 มิ.ย. 2563

ปิดความเห็น บน เรื่องของดินสอ ปากกา more...

ใบความรู้เรื่อง ประเภทของงาน ทัศนศิลป์

by on มิ.ย..13, 2017, under ครูหมีสอนศิลปะ

ใบความรู้เรื่อง

ประเภทของงาน ทัศนศิลป์

14695479_10154502313745149_4432897558703092101_n

จิตรกรรม ( Painting )

จิตรกรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานจิตรกรรม มักเรียกว่า จิตรกร

401px-michelangelos_david

ประติมากรรม ( Sculpture )

ประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา ประติกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานประติมากรรม มักเรียกว่า ประติมากร

งานประติมากรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามมิติของกความลึก ได้แก่

· ประติมากรรมนูนต่ำ

· ประติมากรรมนูนสูง

· ประติมากรรมลอยตัว

15356585_848117905327879_7796047941598643726_n

ภาพพิมพ์ ( Printing )

ภาพพิมพ์ โดยความหมายของคำย่อมเป็นที่เข้าใจชัดเจนแล้วว่า หมายถึงรูปภาพที่สร้างขึ้นมาโดยวิธีการพิมพ์ แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง ภาพพิมพ์อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักว่าภาพพิมพ์คืออะไรกันแน่ เพราะคำๆนี้เป็นคำใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้กันมาประมาณเมื่อ 30 ปี มานี้เอง

ภาพพิมพ์ทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือตัวอย่างผลงานมีเพียง 2 มิติ ส่วนมิติที่ 3 คือ ความลึกที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ อันได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก และพื้นผิว สร้างให้ดูลวงตาลึกเข้าไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แต่ภาพพิมพ์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการสร้างผลงานที่จิตรกรรมนั้น ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ขีดเขียน หรือวาดภาพระบาย สีลงไปบนผืนผ้าใบ กระดาษ หรือสร้างออกมาเป็นภาพโดยทันที แต่การสร้างผลงาน   ภาพพิมพ์ศิลปินต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นสื่อก่อน แล้วจึงผ่านกระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ต้องการได้

ครูหมีอ้วน ภาพค้นจากใน internet

ปิดความเห็น บน ใบความรู้เรื่อง ประเภทของงาน ทัศนศิลป์ more...

ศิลปะภาพพิมพ์

by on ส.ค..28, 2013, under ครูหมีสอนศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้เป็นเรื่องการสอนเกี่ยวกับ ศิลปะภาพพิมพ์ในโรงเรียนบ้านนอกที่ห่างไกลจากเมืองแบบนี้การที่จัสอน ศิลปะถาพพิมพ์นั้น เป็นเรื่องค่อนข้างยากลำบากที่สำคัญเลยคืออุปกรณ์ในการเรียน ในเนื้อหาต้องสอนเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพจาก 4 ประเภท คือ
1.แม่พิมพ์นูน (แกะไม้ แกะโฟม)
2.แม่พิมะ์ร่องลึก (ไม่สามารถทำการสอนปฎิบัจิได้เพราะต้องใช้แท่นะิมพ์แรงกดสูง แม่พิมพ์โลหะ หิน)
3.แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (ทะลุ) ซิลค์สกรีนนั้นเอง
4.แม่พิมพ์จากพื้นผิววัสดุต่างๆ หิน ไม้ และสิ่งของรอบๆตัว

image

image

image

image

image

ปิดความเห็น บน ศิลปะภาพพิมพ์ more...

วิชาศิลปะเพิ่มเติมสอนวาดสีน้ำมัน ระดับ ม.๕

by on มิ.ย..17, 2013, under ครูหมีสอนศิลปะ

image

จริงๆ ห้องนี้เป็นห้องเรียนเอกคอมพิวเตอร์แต่ด้วยห้องเรียรและครูผู้สอนไม่พอ เทอมนี้เลยให้เรียนศิลปะแทนเลยให้เรียนสีน้ำมันซะเลย สอนเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ การทำเฟรมผ้าใบ ลงสี สนุกดี ผมก็สนุกเพราะว่าไม่ได้วาดนานแล้ว

image

image

image

ปิดความเห็น บน วิชาศิลปะเพิ่มเติมสอนวาดสีน้ำมัน ระดับ ม.๕ more...

จะซื้อ Flash จะเลือกอย่างไงดีให้เหมาะกับเรา E-TTL?? ตาแมว( slave flash)?? ( S1 , S2 )?? Guide Number(GN)?? wireless flash triggers ? คืออะไร

by on เม.ย..25, 2013, under ครูหมีสอนศิลปะ


flash-camera

เรื่องเริ่มจากพอดีกำลังจะหาซื้อ  Flash สำหรับกล้อง canon 60D  มาใช้ในการถ่ายภาพเพื่อให้ภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่นี่ก่อนจะซื้อก็ต้องศึกษาหาความรู้กันก่อนทั้งเรื่องของ รุ่น ค่าย ราคา และคุณสมบัติ ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายรุ่นจริงๆ ตั้งแต่ราคา 2,000-เกือบ 20,000 บาท ฉะนั้นคงไม่ดีแน่ถ้าจะเดินเข้าไปที่หน้าร้านแล้วถามซื้อโดยที่ไม่รู้อะไรเลย อาจจะโดนฟันหัวแบะเอาได้ง่ายๆจากร้านที่ดันของแพงและเกินความจำเป็นให้กับเรา

โดยส่วนมากรุ่นของ Flash จะแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของ  Flash รุ่นนั้นๆ ซึ่งจะแพงขึ้นตามความสามารถที่ Flash รุ่นนั้นๆจะสามารถกระทำได้ และตามมาด้วย ยี่ห้อ หรือค่ายของ Flash ว่าเป็นของค่ายไหน ซึ่งถ้าเป้นค่ายหรือยี่ห้อดังๆ ก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับ บางอย่าง บางรุ่น มีคุณสมบัติและความสามารถที่เท่ากันเลย แต่ แตกต่างกันที่ชื่อยี่ห้อหรือค่ายก็จะแพงขึ้นมากมายถึงระดับ 2-3 เท่าตัวเลยที่เดียว อันนี้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ในกระเป๋าของผู้ซื้อว่าจะสามารถรับได้ที่ราคาไหน

ระหว่างกำลังเลือกซื้อนั้นก็เจอกับ รหัส หรือ code เฉพาะ คำเฉพาะต่อท้ายรุ่นของ Flash ต่างๆมากมายทำให้งง คำที่เจอแล้วเกิดความสงสัยคือ E-TTL?? ตาแมว( slave flash)?? ( S1 , S2 )?? Guide Number(GN)??  wireless flash triggers ??  คำเหล่านี้บางคำก็เป็นตัวย่อซะอ่านไม่เข้าใจ บางคำก็เป็นคำอ่านได้พอเข้าใจแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผมกำลังจะเลือกซื้อ Flash 1 ตัว และเค้ามีคำอธิบายไว้ว่าดังนี้

“แฟลช E-TTL สำหรับกล้อง Canon และ Nikon (โปรดเลือกทางด้านล่าง) กำลังไฟของแฟลช GN 58 ที่ ISO 100 เป็น Slave แบบ Auto TTL แบบไร้สายได้ รองรับ High Speed Sync 1/8000 และเป็น Slave Manual หรือตาแมวโดยใช้ ( S1 , S2 ) ยิงไฟแฟลชเต็มกำลัง ใช้ระยะเวลาชาร์จไฟเพียง 3 วินาที YN-568EX รุ่นใหม่ขาแฟลชเป็นขาเหล็กแข็งแรงไม่แตกหักง่าย มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง แสดงรายละเอียดขนาดใหญ่ ปรับชดเชยกำลังแฟลช -5.0 ถึง +5.0 EV มีระยะช่วงซูมตั้งแต่ 24-105 mm ทั้ง Auto zoom และ Manual zoom มีระบบ Multi Flash  ยิงแสงแฟลชได้มากกว่า 1 ครั้ง พร้อมไฟช่วยโฟกัสด้านหน้าตัวแฟลชและยังมีเสียงเตือนเมื่อพร้อมใช้หรือชาร์จไฟเต็มกำลัง”

อ่านครั้งแรกถึงกับงงไปเลยที่เดียวอะไรจะมากมาย คุณสมบัติเยอะแยะไปหมด แล้วอะไรมันคืออะไร แล้วที่ว่ามาทั้งหมดนี้สรุปว่าดีใช่ไหม????? ก็เลยเริ่มค้นหาความรู้จากใน internet และสอบถามกับผู้รู้โดยตรงว่าข้อมูลที่ไ้ด้รับมาถูกต้องไหม พอได้รู้และเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เลยเสียดายความรู้นั้นๆ ถ้าจะเก็บไว้คนเดียวและเผื่อไว้ในอนาคตถ้าได้กลับไปสอนนักเรียนอีกก็จะได้ใช้บทความนี้ในการนำเสนอเลย เชิญอ่านและชมได้เลยครับ

(continue reading…)

ปิดความเห็น บน จะซื้อ Flash จะเลือกอย่างไงดีให้เหมาะกับเรา E-TTL?? ตาแมว( slave flash)?? ( S1 , S2 )?? Guide Number(GN)?? wireless flash triggers ? คืออะไร more...

ประกวดออกแบบโลโก้และคำขวัญ งาน Asian Food Festival 2010

by on ก.ย..09, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

งานสอบปลายภาค วิชา การตัดแต่งภาพฉาย
ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช 2 กลุ่ม 3 นะครับ
ส่ง วันที่ 14 กันยายน 2553 (40 คะแนน)

สิ่งที่ต้องส่ง

1. ผลงานสำเร็จ print ลงบนกระดาษ A4  จำนวน 3 แผ่น ประกอบไปด้วย

  • ภาพโลโก้สี
  • ภาพโลโก้ขาว-ดำ
  • แนวความคิดในการออกแบบ

(แปะลงบน ฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ พร้อมชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

2. ผลงานสำเร็จในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ในสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถแก้ไขผลงานได้

3. Present ผลงานในวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

*รายละเอียดของการประกวดและการตัดสินให้คะแนนของอาจารย์ ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ที่กระดานข่าวที่คณะ

ข้อมูลทั่วไปของการออกแบบ

Asian Food Festival 2010 คือ เทศกาลอาหารนานาชาติของ กลุ่ม Asian โดยในปีนี้ หอการค้าสิงค์โปร์-ไทย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้และจะนำ โลโก้ที่ออกแบบนี้ไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น จดหมาย ป้ายประชาสัมพันธ์ website โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553  ที่เมืองทองธานี

โดยการออกแบบนั้นจะต้องสอดคล้องกับงานในครั้งนี้ โดยสื่อถึงเทศกาลอาหารของเอเชียได้เป็นอย่างดี และจะถูกนำไปใช้ ภายในปีนี้จนถึงปีหน้า (หมายถึงปีต่อปี) โดยต้องส่งงานในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลที่สามารถแก้ไขปรับปรุงโลโก้ได้ในภายหลังด้วย

ข้อบังคับ

ในการออกแบบครั้งนี้ในเอกสารไม่ได้จำกัดรูปแบบและขนาดไว้ แต่ คงไว้ซึ่งหลักการออกแบบโลโก้ คือ ไม่ควรมีสีเกิน 4 สี และ ขนาดที่ควรเห็นชัดขนาด ไม่เกิน 3 CM  สามารถนำไปใช้ได้ทั้งแบบสี และขาว-ดำ โดยยึดถึงความเหมาะสมตามชื่องานและลักษณะของงาน

ผู้เขียน /จานหนุ่ม…2010-09-09

ปิดความเห็น บน ประกวดออกแบบโลโก้และคำขวัญ งาน Asian Food Festival 2010 more...

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

by on ก.ย..09, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
“ผลิตภัณฑ์ชีวภาพไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
ในงาน Bio-Economy 2010

(continue reading…)

ปิดความเห็น บน ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” more...

Concept คืออะไร หมายความว่าอย่างไร ?…..

by on ก.ย..01, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

ในแนวทางการออกแบบหรือในชีวิตประจำวันสิ่งที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ ตั้งใจไว้ หรือมั่นใจในความคิดเรา  ไม่ว่าจะเป็น การแต่งตัว การเลือกบางสิ่งบางอย่าง หรือ การไม่เลือกบางสิ่งบางอย่าง การตั้งเป้าหมายกับตัวเอง หรือผลงาน หรืออะไรก็ตามที่มีเป้าหมาย   เราจะเรียกสิ่งนั้นว่า Concept  ซึ่งโดยความหมายของมันนั้นมีมากมายเลยจริงๆ และเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเข้าใจได้โดยการอ่าน ต้องพึ่งกระทำและทำความเข้าใจไปกับมันไปเรื่อยๆ จนเราสามารถอธิบายได้ด้วยตนเอง ถึงจะเรียกว่าเราเข้าใจแล้วจริงๆ

concept (คอน-เซ็พท) ในพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร อธิบายไว้ว่า
n.
|imagine syn.
|concept-|sf.|-concept|pf.
ความหมายความคิด, สิ่งที่คิดขึ้น

หรือในแบบสากล พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย NECTEC’s Lexitron Dictionary อธิบายไว้ว่า
concept
ความหมาย [n.] ความคิด ความคิดรวบยอด, กรอบความคิด
[syn.]
idea,notion,thought

(continue reading…)

ปิดความเห็น บน Concept คืออะไร หมายความว่าอย่างไร ?….. :, more...

Illustrator คืออะไร?…

by on ส.ค..26, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

          จุดเริ่มต้นของนักออกแบบ และสร้างงานกราฟฟิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เราจะเริ่มต้นกันที่การเรียนรู้กับชนิดของภาพกราฟฟิก และโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานกราฟฟิก ตลอดจนการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมสำหรับงานกราฟฟิกเหล่านั้นที่เราต้องการ

Illustrator คืออะไร

          โปรแกรมพื้นฐานที่นักออกแบบทุกคนต้องเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟิกมี 2 ชนิด คือโปรแกรมประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ

            Illustrator  คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

(continue reading…)

ปิดความเห็น บน Illustrator คืออะไร?… :, , , , , , more...

ความหมายของภาพประกอบเรื่อง คืออะไร?

by on ส.ค..23, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

 

ในอดีตที่ผ่านมาภาพประะกอบถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่ง อธิบาย และเป็นเอกสารอ้างอิง    ความสำคัญของภาพประกอบคือสามารถแสดงสิ่งที่ผู้เขียนไม่สามารถ อธิบายออกมาเป็นภาษาเขียนได้   นอกจากนี้ภาพประกอบงานพิมพ์ยังกลาย มาเป็นส่วน หนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน    เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือทั่วไป บรรจุภัณฑ์   ปกเทป แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ   ส่วนใหญ่ ล้วนต้องใช้ภาพประกอบทั้งสิ้น   สิ่งที่จะกล่าวต่อไปในบทนี้คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของภาพประกอบงานพิมพ์   ความสำคัญของภาพประกอบ   ประเภทของ ภาพประกอบ ตลอดจนการสร้างสรรค์ภาพประกอบงานพิมพ์การนำไปใช้

เราเกิดมาพร้อมพัฒนาการของภาพประกอบ   ภาพประกอบเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะไขสู่การอธิบายสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ เริ่มตั้งแต่ภาพประกอบที่ใช้ในหนังสือสำหรับเด็ก จนถึงภาพประกอบที่แปลกออกไปด้วยเทคนิคอันก้าวหน้ามากมาย เช่น การสร้างจุดเด่นให้ภาพประกอบ   การตกแต่งภาพประกอบเพื่อใช้กับงานพิมพ์ และการ จัดกลุ่มเชื่อมโยงภาพประกอบ

(continue reading…)

ปิดความเห็น บน ความหมายของภาพประกอบเรื่อง คืออะไร? more...

What is Graphic design ? อะไรคือกราฟิกดีไซน์

by on ส.ค..20, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

สมุมติว่าคุณต้องการประกาศหรือขายอะไรสักอย่าง ที่จะทำดูให้สนุกหรือชักชวนบางคนให้มาดู และอธิบายส่ิงที่ยากจะเข้าใจหรือสาธิตวิธีการใช้คุณต้องมีข้อความที่จะสื่อสาร คำถามคือ คุณจะส่งข้อความนั้นอย่างไร คุณอาจจะบอกกับคนอื่น ๆ ด้วยการประกาศทางวิทยุ หรือใช้เครื่องกระจายเสียง นั้นคือการสื่อสารที่ใช้โดยการพูด แต่ถ้าคุณใช้สือที่จะให้มองเห็นรูปลักษณ์ทั้งหมด ถ้าคุณทำโปสเตอร์ การพิมพ์จดหมาย ออกแบบโลโก้ให้กับธุรกิจ โฆษณาบนแมกกาซีน หรือ ปกอัลบัม แม้กระทั่งทำออกมาจากคอมพิวเตอร์ คุณกำลังใช้สื่อที่ทำ ให้มองเห็นด้วยตา นั้นแหละเรียกว่า กราฟฟิกดีไซน์

งานกราฟิกดีไซน์ที่ทำด้วยการวาด พิมพ์ ภาพถ่าย หรือภาพจากคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งเหล่านั้นจะพบในรูปแบบของตัวอักษร ที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบหลากหลาย มักจะพบในเครดิตหนัง และ โฆษณาในทีวี ในหนังสือ แมกกาซีน และ เมนู และบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
นักออกแบบจะสร้าง เลือก และนำองค์ประกอบเหล่านั้นมารวมกัน ข้อความ รูปภาพแล้วส่ิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งเหล่านั้นถูกเรียกว่า พื้นที่ว่างสีขาว กราฟิกดีไซน์คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจากสิ่งที่ง่าย ๆ อย่างกล่องใส่หมากฝรั่งจนไปถึงลายสกรีนบนเสื้อเชิ้ตที่คุณสวมใส่เป็นกราฟฟิกดีไซน์
อย่างที่ไม่เป็นทางการ การชักชวน การกระตุ้น เอกลักษณ์ การดึงดูดความสนใจ หรือการสรรหาความพึงพอใจ

กราฟิกดีไซน์คือกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่รวมเข้ากับงานศิลปะและเทคโนโลยีสู่สื่อความคิดสร้างสรรค์นักออกแบบที่ทำงานกับเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายจากสั่งที่จะถ่ายทอดข้อความจากลูกค้าถึงผู้ชมสื่งที่เป็นหลักสำคัญคือรูปและข้อความ

เรื่องของรูปภาพ

นักออกแบบได้พัฒนาภาพที่จะเป็นตัวแทนไอเดียของลูกค้าเหล่านั้นที่ต้องการให้สื่อออกไป ภาพสามารถทำให้ดูมีพลังในการสื่อสาร ไม่แสดงเพียงแต่ข้อมูลแต่รวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึก ผู้คนจะตอบสนองภาพที่เห็นด้วยความคิดส่วนตัวหรือความรู้สึกของพวกเค้า ความคิดที่เชื่องโยงและประสบการณ์ที่เคยได้รับตัวอย่างเช่น คุณรู้ว่าพริกเผ็ดก้อคือเผ็ด และนั้นก้อคือความรู้ที่ถูกนำมารวมเข้ากับภาพและถูกสร้างขึนด้วยที่มีความนัยแฝงอยู่ในกรณีของรากฐานของรูป ภาพจะต้องสื่อผ่่านไปถึงข้อความ มันเหล่านั้นอาจจะเป็น ภาพถ่าย ภาพสิ่งพิมพ์ ภาพวาด ภาพเพียงภาพเดียวมีคุณค่าและความหมายเพราะมันอาจจะสื่อคำพูดมาเป็นพัน ๆ คำ

เรื่องของข้อความ

ในบางกรณี นักออกแบบต้องมั่นใจคำในการถ่ายทอดข้อมูล แต่เขาอาจจะใช้คำที่แตกต่างจาก ในทางของผู้เขียนโดยนักออกแบบจะมองว่าอะไรคือเป็นคำที่สำคัญของความหมาย รูปแบบในการมอง หรือ เทคนิคในการเรียงข้อความ(การออกแบบในการสื่อสาร หมายถึง คำที่พิมพ์ออกมา หรือ คำที่เขียนขึ้นมาเอง และมีหน้าที่ในการสื่อสารมากมาย โดยมันสามารถจับกลุ่มคำในโดยการจัดแต่ง บน แผ่นป้ายโฆษณาของคุณหรือตัวอักษรประดิษฐ์ขึ้น การระบุชื่อผลิตภัณฑ์บนหีบห่อสินค้า หรือ ธุรกิจการค้า และการออกแบบโดยการดำเนินรูปแบบต้นฉบับเกี่ยวกับการเรียง พิมพ์ที่ทำลงในหนังสือ นักออกแบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมีการนำเสนอข้อมูลในรูปบบวิสัยทัศน์จาก การพิมพ์ หรือ แผ่นฟิลม์ , หีบห่อ หรือ เครื่องหมายเมื่อคุณมองโดยทั่วไป หน้ากระดาษที่ถูกพิมพ์จะมีขึ้นหัวข้อ ต่อเนื่องกันไป และ อะไรที่รวมถึงการออกแบบ เช่น หน้าตัวอย่างที่เห็นจากภายนอก คิดเกี่ยวกับ อะไรที่คุณทำ ถ้าคุณถามถึงการออกแบบหน้ากระดาษอีกครั้ง คุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างหน้าลักษณะของตัวพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดหรือรูปแบบของขนาด หรือคุณต้องอะไรที่เกี่ยวกับการแบ่งหัวข้อ ใน สอง รูปแบบที่กระทัดรัดขึ้น ริมขอบกระดาษและช่องว่างคำระหว่างการจัดเป็นย่อหน้าและแนวเส้นบรรทัดใ คุณต้องการจัดยอ่หน้าให้มีช่องว่างของความย่อหน้า

ภาพและตัวอักษร

บ่อยครั้งที่นักออกแบบจะเอาภาพรวมเข้ากับคำที่จะสื่อออกไปเป็นข้อความของลูกค้าที่จะส่งให้กับคนอื่น ๆ พวกเค้าสำรวจงานสร้างสรรค์ที่จะเป็นไปได้ที่จะใช้คำและภาพ มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะทำยังไงให้ออกมาให้เหมาะสมระหว่างภาพและข้อตัวคำแต่ ต้องทำให้เห็นว่ามันจะต้องสมดุลกันให้มากที่สุดนักออกแบบต้องประสานกับลูกค้าและผู้ชมคนอื่น ๆ ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบลูกค้าไม่เหมือนกับผู้ชม นักออกแบบต้องเรียนรู้โครงสร้างของข้อความเป็นอย่างไรแล้วจะเสนอมันยังไงให้ประสบความสำเร็จ
คนที่ทำงานกับลูกค้าที่เข้าใจเนื้อหาและจุดประสงค์ของข้อความ พวกเค้าจะร่วมมือด้วยการสำรวจตลาดและระบุความเข้าใจตามธรรมชาติของผู้ชม

สัญลักษณ์ โลโก้ และ ประเภทของโลโก้

สัญลักษณ์ คือ ตัวแทนของนามธรรม ที่ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ นักออกแบบต้องมีวิสัยทัศน์ที่กระจ่างใสที่จะได้ออกแบบโลโก้ที่ซึ่งหมายถึงว่ามันจะถ่ายทอดข้อมูลถึงผู้ชมโดยตรง

อ้างอิง : Graphic Design: A Career Guide and Education Directory Edited by Sharon Helmer Poggenpohl

แปลโดย ศิศธร ญาณวินิจ

สนับสนุนโดย http://www.captuscom.com

ปิดความเห็น บน What is Graphic design ? อะไรคือกราฟิกดีไซน์ more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...