ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

Archive for พฤศจิกายน, 2010

แบบฝึกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 3 ภาคเรียนที่ 2/2553

by on พ.ย..22, 2010, under ครูหมีขี้บ่น

งานชื้นที่ 1 ออกแบบสมุดบันทึกพร้อมทำรูปเล่ม

งานชื้นที่ 2  ออกแบบตัวหนังสือแล้วคัดลอกลงบนคอมพิวเตอร์ ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 3 รายงานเรื่องโปรแกรม Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 4 ออกแบบ โลโก้ ธนารักษ์แล้วคัดลอกลงบนคอมพิวเตอร์ ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 5 คัดลอกตราประจำจังหวัดต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายลงบนคอมพิวเตอร์ ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 6 วาดภาพบุคคลพร้อมลงสี (ดาราเลือกแบบอิสระ) ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 7 วาดภาพบุคคลขาวดำ  (กำหนดต้นแบบให้) ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 8 วาดภาพบุคคลครึ่งตัว (ถ่ายภาพให้จำนวน 10 ภาพแล้วคัดเลือกตามใจชอบ) ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 9 กระบวนการ Design ตัวการ์ตูน ด้วย Adobe Illustrator

งานชิ้นที่ 10 ผลิตการ์ตูน 9 ช่อง ด้วย Adobe Illustrator

งานสอบปลายภาค วาดภาพใบหน้าตนเอง (ถ่ายภาพด้วยตนเอง) ด้วย Adobe Illustrator

การเก็บคะแนน

คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน

จิตพิสัย 20 คะแนน (ตรงต่อเวลา/การแต่งกาย/รักษาความสะอาด/ซื่อสัตย์/มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน)

สอบปลายภาค 20 คะแนน **อาจารย์บอกผิดว่า 30 นะครับแก้เป็น 20 คะแนนโดยใช้จากคะแนนที่ได้มาจาก 30 คะแนนเป็นฐานแล้วแก้เป้นคะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

(continue reading…)

ปิดความเห็น บน แบบฝึกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 3 ภาคเรียนที่ 2/2553 more...

งานชื้นที่ 1 การสร้างรูปทรงต่างๆ

by on พ.ย..22, 2010, under ครูหมีขี้บ่น

งานชื้นที่ 1 การสร้างรูปทรงต่างๆ

ปิดความเห็น บน งานชื้นที่ 1 การสร้างรูปทรงต่างๆ more...

บทที่ 1 อุปกรณ์ประเภทต่างๆของกล้องถ่ายภาพ

by on พ.ย..22, 2010, under ครูหมีขี้บ่น

บทที่ 1 อุปกรณ์ประเภทต่างๆของกล้องถ่ายภาพ

ปิดความเห็น บน บทที่ 1 อุปกรณ์ประเภทต่างๆของกล้องถ่ายภาพ more...

บทที่ 1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

by on พ.ย..22, 2010, under ทีมบาสหมีคะนองศึก

บทที่ 1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ปิดความเห็น บน บทที่ 1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...