ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

Archive for กุมภาพันธ์, 2014

ครูหนุ่มพาทำแผ่นทางเท้าด้วยตนเองลายใบไม้

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

Comments Off on ครูหนุ่มพาทำแผ่นทางเท้าด้วยตนเองลายใบไม้ more...

แหล่งเกษตรแบบพอเพียงในโรงเรียนกำลังอินมากๆ

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

image

image

Comments Off on แหล่งเกษตรแบบพอเพียงในโรงเรียนกำลังอินมากๆ more...

ของขวัญวันวาเลนไทร์แบบมีคุณค่า

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

Comments Off on ของขวัญวันวาเลนไทร์แบบมีคุณค่า more...

ปั้นดินขนมปัง น่ารักจริงๆเลยชอบ

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

Comments Off on ปั้นดินขนมปัง น่ารักจริงๆเลยชอบ more...

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งความรู้แบบพอเพียงเลี้ยงปลา

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

image

image

Comments Off on ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งความรู้แบบพอเพียงเลี้ยงปลา more...

ค่ายอาสาพัฒนาผู้เรียน

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

image

image

Comments Off on ค่ายอาสาพัฒนาผู้เรียน more...

เที่ยวเชียงใหม่

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Comments Off on เที่ยวเชียงใหม่ more...

อบรมภาษาอังกฤษ

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

Comments Off on อบรมภาษาอังกฤษ more...

โครงการดนตรีในสวน

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

โครงการดนตรีในสวน สวยมาก เพลงเพราะ

Comments Off on โครงการดนตรีในสวน more...

พ่อเสือใจดี

by on Feb.26, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

Comments Off on พ่อเสือใจดี more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...