ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

Archive for กุมภาพันธ์, 2013

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยารับการประเมินภายใน (SAR)

by on ก.พ..27, 2013, under ครูหมีขี้บ่น

image

โดยกระผมรับผิดชอบมาตรฐานที่๒๑ ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๑ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
๑.กิจกรรมชุมนุมศิลปะ
๒.กิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (ศิลปะ)
๓.ผลงานด้านศิลปะของนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ
๔.กิจกรรมวาดภาพประกวดแข่งขันภายในโรงเรียนตามวาระโอกาสต่างๆ
๕.กิจกรรมวันศิลปะ
๖.กิจกรรมค่ายศิลปะ
๗.โครงงานศิลปะ
๘.กิจกรรมการอบรมเพิ่มความรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนและครูผู้สอน
๙.แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๐.งานวิจัยและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ปิดความเห็น บน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยารับการประเมินภายใน (SAR) more...

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา

by on ก.พ..22, 2013, under ครูหมีขี้บ่น

image

วาดภาพได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒
โครงงานได้รางวัลชมเชย
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖

ผิดหวังกับโครงการนิดหน่อยดูจากคู่แข่งแล้วน่าจะติด ๑ ใน ๓ แต่หลุดมา ๔ ๕ เลย อยากรู้จริงๆว่าพลาดอะไรไปบ้าง

ส่วนวาดภาพปีที่แล้วได้ที่ ๕ ปีนี้ขึ้นมาอันดับ๓ ถือว่าพัฒนาคุ้มค่ากับความตั้งใจ ภูมิใจตัวเอง^^

ปิดความเห็น บน แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา more...

ออกค่ายอาสาโรงเรียนประโคนชัย บุรีรัมย์

by on ก.พ..16, 2013, under ครูหมีขี้บ่น

image

โรงเรียนประโคนชัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่การไปค่ายครั้งเลยแลดูเหมือนการไปดูงานมากกว่าออกค่ายอาสาเพราะโรงเรียนมีความพร้อมอยู่แล้ว แค่สิ่งที่ได้รับมานั้นซึ่งตอนแรกมองว่าเลือนลางเหลือเกินกลับกลายเป็นได้มุมมองดีๆเยอะเลย การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งดีๆเสมอไป เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถทำได้แค่หามุมมอง ไว้โอกาสเหมาะๆจะเล่าให้ฟัง พิมพ์จากมือถือไม่สะดวกเลย…

ปิดความเห็น บน ออกค่ายอาสาโรงเรียนประโคนชัย บุรีรัมย์ more...

อบรมสี Acrylic colors

by on ก.พ..08, 2013, under ทีมครูหมีอ้วน

อบรมการใช้สี Acrylic colors  โดย บ.นานมี ร่วมกับ หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊บ “Silpakorn wprk shop” เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2556

image

ปิดความเห็น บน อบรมสี Acrylic colors more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...