ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

โมเดลโคก หนอง นา

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

วีดิโอนำเสนอชุดนี้เรื่อง โมเดล โคก หนอง นา เป็นการแข่งขันในการทำโมเดล

ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในปีนี้จึงได้ทำการเข้าร่วมการแข่งขันต่อซึ่งแบบในปีนี้ ใช้เป็นแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ซึ่งปีที่ผ่านมาใช้แบบ 1 ไร่ ทำให้พื้นที่ในการทำแบบนั้นค่อนข้างเล็ก เลยเลือกที่จะทำใหญ่ขึ้น โดยใช้ scale 1:200 ในการทำ…..ปัญหาแรกที่พบเลยคือ แบบต่างๆจะเล็กมาก….ระดับมิลลิเมตร ไม่เหมือน ของปีที่แล้วที่ใช้ขนาด 1 ไร่ เลยใช้ scale 1:100 ซึ่งยังอยู่ในระดับ เซนติเมตรเป็นส่วนมาก…..แต่ก็ท้าทายไปอีก

งานทั้งหมด และตลอดมา ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่เคยลงมือทำให้เด็กเลย ทุกอย่างเป้นฝีมือเด็ก 100% ผมแค่มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ให้เพื่อความภาคภูมิใจของเค้า ผลงานชึ้นนี้ก็เช่นกัน ในปีนี้ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ที่ 2) แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย ตามคำแนะนำของกรรมการคือ เรายังอธิบายไม่ละเอียดพอเท่ากับทีมที่ได้ที่ 1 น่าเสียดายจริงๆครับ เชิญชมได้เลยครับ

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...