ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ทีมงานคุณภาพ

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

วีดิโอนำเสนอนี้ ส่งประกวดในการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การจัดการโควิดในชุมชนของฉัน

จากหัวข้อ ครูและนักเรียนแกนนำได้ไตร่ตรองออกมาแล้วว่า คำว่า “ชุมชนของฉัน” นั้น คำว่า ชุมชน ตามความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน (น.) หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน.

และจากบทความอื่นๆ ที่ค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้จำกัดความไว้ว่า โดยสรุปได้ว่า ชุมชน คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันขนาดเล็ก มีพื้นฐานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พื้นที่และใช้ชีวิตส่วนมากในการอยู่รวมกัน เมื่อรวมกับคำว่า “ฉัน” ทำให้นึกถึง วิถีชีวิตของตัวเรา (เด็กนักเรียน) ที่ใช้ชีวิตส่วนมากในโรงเรียนมากกว่า 70% (จ-อา) เมื่อตีความจากโจทย์ที่ให้มาคือ “การจัดการโควิดในชุมชนของฉัน” จึงสรุปออกมาได้คือ

การควบคุม ดูแล ป้องกัน ปฎิบัติตนในการใช้ชีวิตในโรงเรียน(ชุมชน)ของฉัน

เมื่อได้แนวความคิดมาแล้ว เด็กๆ ก็ได้ลงมือทำ โดยการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราจะต้องพบเจอเฝ้าระวัง ป้องกัน ในการใช้ชีวิตที่โรงเรียน จนออกมาเป็นวีดิโอชุดนี้

ในการทำงานนี้คือการทำงานแบบ Production เต็มรูปแบบของเด็กๆ โดยมีผมเป็น Producer ดูแลและอำนวยการผลิต เริ่มตั้งแต่การคิด Concept , Pre-Production , Storyboard , Blockshot , Production และ Post-Production ซึ่งตอนทำสนุกสนานกันมากเลย และที่ไม่คาดคิดคือ การทำงานในขั้นตอนของ Post-Production นั้นเด็กๆ ทำกันได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้ง Director (ฟ้า) Director of Photography (มด) Continuity (ปิ่น) Art Director (ปลื้ม) Editor (ปิ่น) Motion Graphic (กัส เซล) และ Actor (แอ้ม น้อยหน่า กิม) ที่ช่วยกันขนของและจัดฉากอย่างพร้อมเพียง ผมไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนอกจาก ช่วยดูในส่วนของ Post ว่าต้องเพิ่ม ลด อะไรแค่นั้นเอง กล้าพูดได้เลยครับว่าทุกอย่างใน วีดิโอนี้ ฝีมือเด็กล้วนๆ 100% ประทับใจมากครับ นี้คือทีมในฝันเลย ขอบคุณเด็กๆมากนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะได้ที่ 2 ก็ตามฮ่าๆๆๆ แต่ครูเชื่อว่า วีดิโอนี้มีคุณค่ามากในด้านการสื่อสารไปถึง “วิถีชีวิตในชุมชนของฉัน” ขอบคุณเด็กๆ ทุกคนครับ

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...