ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO)

by on ก.ค..19, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

 

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO)

สําหรับใช้ในการเผยแพรประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย

(MAHADTHAI CHANNEL) ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

นักศึกษาทุกคนต้องส่งเข้าประกวด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moi.go.th/image/images_new/praguard_1.pdf

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...