ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ค่ายเด็กติด 0 ร มส

by on มี.ค..22, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

ค่ายเด็กแก้ 0 พวกที่ไม่จบ ม
3 ม.6 เหมือนเพื่อนเค้าเพราะติด 0 ร มส แล้วมีความตั้งใจในการที่จะแก้ผลการเรียน เลยตกลงกันว่าจะให้มาเข้าค่ายนอนค้างที่โรงเรียนทำงาน ทำการบ้าน ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครู นอนกันอยู่ 4 วัน าก 10 กว่าคน สามารถแก้ตัวจนเรียนจบไปได้ เกือบหมด เหลืออยู่ 2-3 คนที่ไม่สู้และกลับบ้านไปน่าเสียดายจริงๆ แต่ก็มีประโยชน์จริงๆ ค่ายนี้สนุกสนานและครึกครืนตลอดคืนเลย ฮ่าๆๆ ทำวานกันจนหลับคาโต๊ะเรียนเลย ขำจริงๆ

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...