ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

โครงการพี่สอนน้อง

by on มี.ค..25, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

image

image

image

เทอมนี้ได้ทำโครงการมากมาย โครงการพี่สอนน้อง พานักเรียนออกไปสอนศิลปะเด็กนอกโรงเรียน โครงการสานฝันให้น้อง พาน้องๆมาเล่นดนตรีที่โรงเรียน และก็โครงการค่ายศิลปะท้องถิ่นพานักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ไปเข้าค่ายร่วมกันที่โรงเรียนเสิงสาง แต่พึ่งนึกได้เอารูปมาลงไว้ก่อนจำวันไม่ได้ละ สนุกจริงๆเทอมนี้ เทอมหน้าเอาใหม่ ครูหนุ่มล้านโครงการ

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...