ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ชุมนุมเยาวชนต้นกล้า ร่วมกับ กลุ่มใบไม้ ทำกิจกรรมเขาใหญ่ดีจัง รณรงค์ ๔ ม.

by on พ.ย..28, 2014, under ครูหมีขี้บ่น

ชุมนุมเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา มีกิจกรรมในการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในโรงเรียนและชุมชน ได้อาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มการรวมตัวของประชาชนอาสาสมัครทั่วประเทศในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้จัดให้มีกิจกรรมเขาใหญ่ดีจัง รณรงค์เรื่องท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๔ ม. คือ ๑.ไม่ทิ้งขยะ ๒.ไม่ส่งเสียงดัง ๓.ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า ๔.ไม่ขับรถเร็ว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของป่าให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ครูหนุ่มล้านโครงการ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...