ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

by on ก.ย..09, 2010, under ครูหมีสอนศิลปะ

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
“ผลิตภัณฑ์ชีวภาพไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
ในงาน Bio-Economy 2010

ดาวโหลดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ดาวโหลดระเบียบการประกวดผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 

งานสอบปลายภาค วิชา ออกแบบนิเทศศิลป์
ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช 2 กลุ่ม 3 นะครับ
ส่ง วันที่ 15 กันยายน 2553 (40 คะแนน)

สิ่งที่ต้องส่ง

1. ผลงานสำเร็จ print ลงบนกระดาษ  A4  จำนวน 4 แผ่น  ประกอบไปด้วย

  • ภาพด้านหน้า
  • ภาพด้านบน
  • ภาพมุมเอียง
  • แนวความคิดในการออกแบบ , วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ

(แปะลงบน ฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ พร้อมชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา)

2. ผลงานสำเร็จในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ในสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถแก้ไขผลงานได้

3. Present ผลงานในวันที่  15 กันยายน 2553 เวลา 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์

*รายละเอียดของการประกวดและการตัดสินให้คะแนนของอาจารย์ ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ที่กระดานข่าวที่คณะ

 

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์คือ ถ่านไม้ไผ่

คุณลักษณะ (อ่านที่เอกสารแนบ) ขนาด ยาวประมาณ 10 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. บรรจุ 5 ชิ้นต่อ 1 แพ็ก

จุดขายตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์
จุดขายดั่งเดิม เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูง

ราคา (ยังไม่ได้กำหนด)

สินค้าคาดว่าจะมีจำหน่ายที่ “ฟ้าใสแกลอรี่” ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของราชการที่ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

ข้อบังคับ

บรรจุภัณฑ์  ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษและทำลายระบบนิเวศน์  ยกตัวอย่างที่เป็นพิษ เช่น โฟม หรือ พลาสติก

ต้องคิดชื่อ ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยตามความเหมาะสมอยู่บน บรรจุภัณฑ์ด้วย

ต้องมี โลโก้ (LOGO) ,ชื่อของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ภาษาไทยและอังกฤษ , ที่อยู่ , เบอร์โทรและรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด บนบรรจุภัณฑ์

 ผู้เขียน /จานหนุ่ม…2010-09-09

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...